onderzoeksopzet aanbestedingen Capelle aan den IJssel

Rekenkamer Capelle aan den IJssel onderzoekt aanbestedingen

Gemeenten besteden veel taken en opdrachten uit aan andere partijen, onder meer door middel van aanbestedingen. Om ervoor te zorgen dat de opdrachtnemers de prestaties leveren die de gemeente voor ogen heeft, dient de gemeente duidelijke afspraken te maken over deze prestaties en deze vervolgens te controleren. De rekenkamer wil de gemeenteraad en inwoners van Capelle aan den IJssel inzicht bieden in de kwaliteit en doeltreffendheid van de aanbestedingen van de gemeente. De rekenkamer start daarom in januari 2020 met een onderzoek naar aanbestedingen.

monitoring uitvoering contract belangrijk onderdeel inkooptraject

Een aanbesteding is onderdeel van het gemeentelijk inkooptraject. Binnen de kaders van de Aanbestedingswet kunnen gemeenten hun inkoopbeleid vormgeven. Het college van B en W is verantwoordelijk voor het vaststellen van het inkoopbeleid en het aanbestedingsprotocol. Een belangrijk onderdeel van het inkooptraject is het monitoren van de uitvoering van het contract door de opdrachtnemer. Daarmee controleert de gemeente immers of de opdrachtnemer de prestaties levert die het college voor ogen heeft. Indien de uitvoering niet naar behoren verloopt, dient het college hierop actie te ondernemen.

rekenkamer onderzoekt kwaliteit en monitoring prestatieafspraken

In het onderzoek brengt de rekenkamer in kaart in hoeverre de inkoop de gewenste kwaliteit heeft en of de inkoop bijdraagt aan het realiseren van de beleidsdoelstellingen. De rekenkamer zal hierbij onderzoek doen naar de prestatieafspraken die worden gemaakt met opdrachtnemers. Hiervoor heeft de rekenkamer vier verschillende aanbestedingen geselecteerd. Borgen deze prestatieafspraken in deze aanbestedingen de kwaliteit en sluiten deze aan bij de beleidsdoelstellingen van de gemeente? Monitort het college deze prestatieafspraken? En neemt het college adequate maatregelen wanneer de prestaties of de kwaliteit achterblijven?

Meer weten over dit onderzoek? Download dan onze onderzoeksopzet hiernaast.