collegetargets: tussentijdse beoordeling mijlpalen

In dit onderzoek heeft de rekenkamer de resultaten van de collegetargets zoals die zijn opgenomen in de jaarstukken 2019 van de gemeente Rotterdam onderzocht aan de hand van normen ten aanzien van controleerbaarheid en juistheid. Tevens heeft de rekenkamer getoetst in hoeverre de mijlpalen voor 2019 zijn gehaald. Daarnaast heeft de rekenkamer beoordeeld of in de jaarstukken en de Eerste herziening 2020 een toelichting op de realisatie en een verwachting over het wel of niet halen van de eindtargets is opgenomen. De beoordeling van de mijlpalen voor 2019 is samengevat in onderstaand figuur:

Alle resultaten van dit onderzoek staan in de brief aan de gemeenteraad, die u hiernaast kunt downloaden.