informatie onderzoek Wet openbaarheid bestuur (Wob)

De Rekenkamer Rotterdam neemt deel aan een landelijk onderzoek naar de wijze waarop Nederlandse gemeenten omgaan met informatieverzoeken onder de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het onderzoek is een initiatief van de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies (NVRR). Zo’n 60 lokale rekenkamers doen hieraan mee, waaronder ook de rekenkamers van Amsterdam, Den Haag en Utrecht.

DoeMee-onderzoek
Het onderzoek vindt plaats in het kader van jaarlijks DoeMee-onderzoek van de NVRR. Daarbij bundelen decentrale rekenkamers de krachten om lokale ontwikkelingen of vraagstukken in een breder perspectief te kunnen plaatsen.

Voor de uitvoering werkt de NVRR samen met onderzoeksbureau Pro Facto. In Rotterdam zal de dataverzameling echter onder volledige regie en verantwoordelijkheid van de Rekenkamer Rotterdam plaatsvinden. De vraagstelling voor het onderzoek is te lezen in de bijgevoegde raadsbrief.