het komt niet in de buurt

Wachtlijsten & bureaucratie bij wijkteams
De gemeente kan onvoldoende waarborgen dat Rotterdammers die hulp nodig hebben van het wijkteam deze hulp op tijd krijgen. Hun problemen (o.a. opvoedproblemen, geestelijke gezondheidsproblemen, huiselijk geweld, ouderdomsproblemen of schuldproblemen) zijn vaak al ernstig opgelopen als ze bij een wijkteam worden aangemeld. Bovendien moeten cliënten na aanmelding bij het wijkteam vaak nog eens lang wachten voor ze hulp krijgen. Er zijn namelijk wachtlijsten. Dit en meer concludeert de Rekenkamer Rotterdam in haar rapport ‘Het komt niet in de buurt’.

wijkteams pas laat ingeschakeld
Inwoners mogen niet zelf hulp vragen van het wijkteam. Aanmelding kan alleen via andere organisaties, zoals Vraagwijzer, huisartsen, welzijnsorganisaties en scholen. Wijkteams hebben echter te weinig tijd om contacten te onderhouden met deze organisaties. Inwoners komen mede daardoor vaak pas bij het wijkteam terecht wanneer hun problemen al ernstig zijn opgelopen.

wachtlijsten
Wanneer cliënten eenmaal aangemeld zijn bij een wijkteam moeten ze vaak nog lang wachten op hulp. Voor een deel van de wijkteams bestaan namelijk wachtlijsten. Zo wachten jeugdigen en gezinnen gemiddeld ruim anderhalve maand op hulp. 90% van de cliënten heeft na zes weken nog geen ondersteuningsplan, terwijl de gemeente dit wel als norm hanteert.

te veel regels en administratie
Dat wijkteammedewerkers te weinig tijd hebben, komt onder meer doordat ze teveel tijd kwijt zijn aan administratie. Ook moeten zij allerlei regels volgen die niet aansluiten bij de praktijk. Er is bijvoorbeeld een richtlijn dat hulp binnen binnen zes maanden tot een jaar moet worden afgesloten, terwijl blijkt dat cliënten vaak veel langer ondersteuning nodig hebben, gemiddeld minstens 20 maanden. Wijkteammedewerkers willen minder onnodige regels en hebben de behoefte om meer van elkaars werkwijze te leren. Dat is begrijpelijk, want er zijn veel onderlinge verschillen in de werkwijze van de wijkteams, bijvoorbeeld in de samenwerking met scholen en huisartsen.

voorkomen specialistische hulp lukt niet
De gemeente wil dat het wijkteam in eerste instantie bekijkt wat de cliënt zelf kan doen en of er buren, vrienden, familieleden of vrijwilligers zijn die de cliënt kunnen helpen. De gemeente wil hiermee de vraag naar dure specialistische jeugdhulp en Wmo-voorzieningen verminderen. Dit lukt niet, met name door de veelal ernstige problematiek van cliënten.

reactie college
De rekenkamer beveelt onder meer aan het aantal regels en verplichte procedures te verminderen en in ieder geval tijdelijk extra wijkteammedewerkers aan te nemen om de wachtlijsten te verhelpen. Het college neemt deze aanbevelingen niet over en is het grotendeels oneens met de conclusies van de rekenkamer.

medialinks
binnenlandsbestuur.nl/rekenkamer rotterdam uit forse kritiek over

nos.nl/rotterdamse wijkteams verzuipen in regels en controles

twitter.com/Nieuwsuur/status/1013154070784167936

dagblad010.nl/rekenkamer veegt vloer aan met wijkteams

skipr.nl/rotterdammers wachten lang op hulp wijkteams

ad.nl/zorg in wijk komt te vaak te laat

rijnmond.nl/Rekenkamer mensen in nood moeten te lang wachten op hulp

trouw.nl/rekenkamer slaat alarm rotterdammers moeten te lang wachten op hulp van wijkteams