persbericht college heeft onvoldoende zicht op onderhoudsstaat Rotterdamse basisscholen