integriteit gemeente Rotterdam

De Rekenkamer Rotterdam heeft positief gereageerd op een verzoek van de raad van Rotterdam om onderzoek te doen naar de integriteit binnen de gemeente Rotterdam. Zij zal zich gaan richten op de mate waarin eerdere rekenkameraanbevelingen over integriteit door het college zijn opgevolgd en met welk resultaat. Zij zal daarbij ook kijken naar casussen binnen het cluster Werk & Inkomen en Stadsontwikkeling.