grip op inkoop

aanbestedingen: raad onvolledig geïnformeerd en Wmo-ontvangers niet gehoord

Klachten van Wmo-ontvangers die de gemeente niet bereikten. De gemeenteraad die bewust onvolledig werd geïnformeerd over kostenoverschrijdingen rond de bouw van sportcomplex Aquapelle. Het zijn twee voorbeelden van de tekortkomingen die de Rekenkamer Capelle aan den IJssel constateert in het rapport ‘Grip op inkoop’, een onderzoek naar inkoop en aanbestedingen binnen de gemeente. Het college van B en W zegt zich niet te herkennen in de bevindingen en legt alle conclusies naast zich neer.

Jaarlijks koopt de gemeente Capelle aan den IJssel voor € 50 tot € 60 mln. in door middel van aanbestedingen. Een aanbesteding is een opdracht die de gemeente gunt aan een marktpartij, zoals de aankoop van softwarepakketten, schoonmaakdiensten of de bouw van publieke voorzieningen. De rekenkamer richtte zich in dit onderzoek op de bouw van sportcomplex Aquapelle, de levering van Wmo-hulpmiddelen, de weerbaarheidstraining ‘Rots en Water’ en het afvalbeheer.

informele houding ontnam het zicht op klachten Wmo-ontvangers
Veel aanbestedingen binnen de gemeente kenmerken zich door een informele houding ten opzichte van opdrachtnemers. Het toezicht op de opdrachtuitvoering bestaat vaak voornamelijk uit informeel contact en ad-hoc-overleg. Duidelijke afspraken over de wijze waarop de gemeente op de hoogte blijft van de uitvoering van de opdracht ontbreken of worden niet nageleefd. In de contracten ontbreken bovendien werkbare sancties (zoals boetes) waarmee de gemeente verbetering kan afdwingen als de afspraken niet worden nagekomen.

Doordat afspraken niet werden nageleefd had de gemeente bijvoorbeeld geen goed beeld van klachten over de levering van Wmo-hulpmiddelen als rolstoelen, woningaanpassingen en scootmobielen. Deze zorgaanbieder werd in april 2020 failliet verklaard. Daaraan vooraf gingen grote problemen met levertijden en de bereikbaarheid van de klantenservice.

college hield informatie achter voor de raad
Bij de aanbesteding van de bouw van het zwembad Aquapelle blijkt het college bewust informatie over stijgende bouwkosten te hebben achtergehouden voor de gemeenteraad. In juli 2018 kreeg de raad het verzoek in te stemmen met € 3,9 mln. extra bouwbudget. Het college verzweeg toen echter dat de helft van die kostenoverschrijding al in een vroeg stadium bekend was. Hierdoor werd de raad voor een voldongen feit geplaatst. Bezuinigen op het ontwerp was bijvoorbeeld geen optie meer.

De rekenkamer vergeleek de aanbesteding van het zwembad ook met de eerdere aanbesteding van de verbouwing van het gemeentehuis. Deze verbouwing werd, na problemen met de aannemer, gestaakt en opnieuw aanbesteed – met als gevolg veel vertraging en hoge kosten. De keuze voor een ongeschikte aannemer blijkt mede te verklaren door de selectiewijze die het college tijdens de aanbesteding hanteerde. De winnende partij werd door middel van een loting geselecteerd. Daaraan ging slechts een minimale schifting vooraf. Zo kon het gebeuren dat de aannemer die aanvankelijk werd uitgeloot, later alsnog werd gecontracteerd om de gestrande verbouwing vlot te trekken.

college legt conclusies naast zich neer
Het college van B en W geeft aan geen van de conclusies van de rekenkamer te onderschrijven. De aanbevelingen uit het rapport worden daarentegen deels overgenomen.

media
rijnmond.nl/College Capelle informeerde raad bewust onvolledig over Aquapelle
ad.nl/rekenkamer kritisch op capelle raad bewust onvolledig geinformeerd over duurder aquapelle
radiocapelle.nl/capelse college herkent zich niet in conclusies rekenkamerrapport aanbestedingen

Capelle neemt grotendeels afstand van onderzoek Rekenkamer