gemodder in de polder

Al sinds 1993 bestaan er plannen om in het buitengebied van Hoek van Holland (de Oranjebuitenpolder en Bonnenpolder) de natuur- en recreatieve functie te versterken. De gemeenteraad van Rotterdam heeft de Rekenkamer Rotterdam onderzoek te doen naar de besluitvorming in deze gebiedsontwikkeling. Uit het onderzoek blijkt dat hiervan tot nu toe – na twintig jaar plannen maken – weinig is gerealiseerd. Er is hooguit een slibdepot ontwikkeld waarop de gemeente Rotterdam geld heeft verloren (in plaats van verdiend) en is er een zogenoemd startkavel aan het Zuid-Hollands Landschap verkocht. Zaken als onder meer een Floriade, landgoederen, woningen en recreatiegebieden zijn niet van de grond gekomen.

Uit het onderzoek komen verschillende oorzaken naar voren. Een daarvan is dat de gemeente Rotterdam weinig prioriteit heeft voor groene ontwikkelingen in het relatief veraf gelegen buitengebied van de gemeente. Daar komt bij dat in de Bonnenpolder alleen de toenmalige deelgemeente Hoek van Holland zich sterk maakte voor de gebiedsontwikkeling, terwijl zij daarvoor noch de formele bevoegdheden had noch de financiële middelen. Verder bleken verwachtingen ten aanzien van de benodigde opbrengsten en uitgaven telkens veel te optimistisch. Ook zorgde een moeizame samenwerking tussen de gemeente en externe partners (zoals de Stadsregio Rotterdam, het Zuid-Hollands Landschap en de provincie) voor vertraging in de ruimtelijke ordening.