aandeel zonder belang

Voor het beoogde aandeelhouderschap van de gemeente van € 40 mln. in het nieuwe stadion is onvoldoende onderbouwing aanwezig. In de besluitvorming over Feyenoord City stond het maatschappelijk belang van de gebiedsontwikkeling centraal, maar er is geen duidelijke onderbouwing van het publiek belang van aandeelhouderschap in het stadion gegeven. De hiervoor benodigde zelfstandige besluitvorming heeft niet plaatsgevonden en hierdoor zijn geen alternatieven afgewogen. Verder constateert de rekenkamer een risico dat de gemeente door toenemende druk op Feyenoord City meer verantwoordelijkheid op zich neemt dan strikt past bij haar rol en gemaakte afspraken. Dit en meer concludeert de Rekenkamer Rotterdam in de tussenrapportage ‘Aandeel zonder belang, Onderzoek naar financiële bijdrage gemeente in Feyenoord City’ die vandaag als brief naar de gemeenteraad is verzonden.

onvoldoende onderbouwing publiek belang stadion
De gemeenteraad heeft in mei 2017 ingestemd met de medewerking aan Feyenoord City. Een van de manieren waarop de gemeente meewerkt is een aandeel van maximaal € 40 mln. in het eigen vermogen van het nieuwe stadion. Voor aandeelhouderschap in een private partij als een stadion geldt dat dit alleen mogelijk is als er een publiek belang is voor de gemeente. De gemeenteraad dient betrokken te zijn bij de besluitvorming over het publiek belang van aandeelhouderschap. Bij Feyenoord City heeft de besluitvorming zich echter geconcentreerd op het de deelname aan de gehele gebiedsontwikkeling. De gemeente heeft niet duidelijk gemaakt wat het publiek belang is dat aandeelhouderschap in het stadion noodzakelijk maakt en of daarvoor alternatieven zijn.

risico tè hechte samenwerking
Voor de uitvoering van de gebiedsontwikkeling heeft de gemeente met de betrokken private partijen (de Stichting Gebiedsontwikkeling aan de Maas en Stadion Feijenoord) een goede structuur met afspraken, taken en verantwoordelijkheden vastgelegd. Ook de interne projectstructuur binnen de gemeente heeft een logische opzet met voldoende aandacht voor risicobeheersing. Wel constateert de rekenkamer dat de samenwerking dermate hecht is dat het risico ontstaat dat de gemeente meer verantwoordelijkheid op zich neemt dan strikt bij haar publiekrechtelijke en adviesrol past. De recente financiële ondersteuning van de Stichting gebiedsontwikkeling is hier een illustratie van.

risico’s in voortgangsrapportages niet duidelijk
Om de raad te ondersteunen bij hun oordeel of aan de voorwaarden van de position paper wordt voldaan, vindt een externe toetsing plaats. Hierin wordt ook de onderbouwing van de business case van Stadion Feijenoord getoetst. De insteek van de toetsing biedt in opzet een goede basis voor besluitvorming door de gemeenteraad.

De rekenkamer is kritisch over de wijze waarop de risico’s in de halfjaarlijkse voortgangsrapportages aan de raad worden gepresenteerd. De gebruikte methode maakt de daadwerkelijke hoogte van risico’s niet duidelijk en ook zijn de ontwikkelingen van risico’s niet goed te volgen.

aanbevelingen rekenkamer
De rekenkamer beveelt onder meer aan alsnog helder te definiëren welk publiek belang de gemeente zou moeten dienen met deelname in het stadion en vast te houden aan de vooraf bepaalde wijze van gemeentelijke betrokkenheid bij het project. Ook vindt de rekenkamer garanties voor toegang tot alle informatie voor de externe toets van belang.

media

binnenlandsbestuur.nl/publiek belang deelname nieuwe kuip niet

ad.nl/rotterdam/rekenkamer pittig 40 miljoen euro voor nieuw feyenoordstadion rammelt raad is gedwongen

dagblad010.nl/rekenkamer vindt risico in nieuw stadion tricky

nos.nl/l/2340103

nrc.nl/feyenoord is per definitie een zeer emotioneel dossier

rijnmond.nl/Rekenkamer kritisch op deelname gemeente Rotterdam aan Feyenoord City

vi.nl/rekenkamer uit kritiek op feyenoord city

dagblad010.nl/algemeen/tunnelvisie bij dit stadion kent geen grenzen

dagblad010.nl/algemeen/plan b gebiedsontwikkeling met gerenoveerde

fd.nl/economie politiek/rekenkamer kritisch over publiek geld voor nieuw feyenoord stadion

foxsports.nl/nieuws/rekenkamer rotterdam twijfelt aan publiek belang nieuw stadion feyenoord city

nporadio1.nl/gigantische risico-s bij nieuwe voetbaltempel feyenoord

rijnmond.nl/Stadion Feijenoord wil ook supporters laten investeren in nieuw stadion

binnenlandsbestuur.nl/raadspartijen kritisch over schuiven kosten