een dure scheiding

De gemeente Krimpen aan den IJssel wilde met het afvalbeleid in de periode 2016-2020 een afvalscheidingspercentage van 70 realiseren zonder dat de lasten voor inwoners zouden stijgen. De eerste doelstelling is bijna behaald, maar inwoners profiteren niet van de betere afvalscheiding: de lasten voor inwoners zijn omhoog gegaan. De afvalstoffenheffing is bovendien hoger dan in vergelijkbare gemeenten. Dit en meer concludeert de Rekenkamer Krimpen aan den IJssel in haar rapport ‘Een dure scheiding’.

 afvalscheiding verbeterd
In 2015 heeft de gemeenteraad het afvalbeleid voor de periode 2016-2020 vastgesteld. Een belangrijke nieuwe maatregel was ‘omgekeerd inzamelen’, waarbij restafval wordt weggebracht naar een verzamelcontainer en plastic, papier en gft aan huis opgehaald. Met het afvalbeleid wilde de gemeente in de buurt komen van het landelijke doel van 75 procent afvalscheiding. Nadat de maatregelen grotendeels waren uitgevoerd steeg het afvalscheidingspercentage naar 69. Ook werd er minder afval per inwoner ingezameld dan in 2015, maar nog wel veel meer dan de landelijke doelstelling van 400 kilogram per inwoner.

lasten voor inwoners omhoog
Het was de bedoeling dat het afvalbeleid de inwoners niet meer zou kosten, maar dat is niet gelukt. In 2020 is de afvalstoffenheffing gestegen met 19% en ook in 2021 gaat de afvalstoffenheffing omhoog, onder meer doordat het duurder is geworden om afval te verwerken. Maar ook doordat een financiële reserve opraakte, waaruit de gemeente elk jaar een bedrag haalde om de afvalstoffenheffing laag te houden.

gemeente stapt over naar duur afvalbedrijf
Uit het onderzoek van de rekenkamer blijkt verder dat de gemeente Krimpen aan den IJssel in vergelijking met andere gemeenten veel betaalt voor de inzameling van afval. Dat komt voor een deel door de hoge tarieven van Cyclus NV, het bedrijf dat sinds 2018 het afval inzamelt. Het college besloot in 2017 om het contract met de vorige inzamelaar, Renewi, te beëindigen, maar daarvoor waren geen goede argumenten. De gemeenteraad is ook niet goed geïnformeerd over de keuze voor het nieuwe afvalbedrijf.

betalen per zak
Voor het nieuwe afvalbeleid heeft de rekenkamer verschillende aanbevelingen. Allereerst zou de gemeente moeten bedenken welke percentage afvalscheiding realistisch is. Daarvoor zouden ook de bewoners moeten worden geraadpleegd. Om de kosten te verlagen en de landelijke doelstellingen voor afvalscheiding te halen kan de gemeente het beste een tarief per lediging of vuilniszak (DIFTAR) invoeren. Ook zou de gemeente Cyclus NV moeten vragen om de tarieven voor inzameling te verlagen. Verder doet de rekenkamer de aanbeveling om elk jaar een rapportage over het afvalbeleid op te stellen.

college neemt meeste aanbevelingen over
Het college is het eens met de meeste conclusies en aanbevelingen. Het college zegt niet duidelijk of ze DIFTAR wil invoeren. Volgens het college heeft DIFTAR namelijk ook nadelen. Uit onderzoek blijkt echter dat deze nadelen klein zijn.

Verder zegt het college dat het contract met Renewi is beëindigd, omdat verlenging van het contract juridisch niet mogelijk was. Dit is echter niet goed onderbouwd en uitgelegd aan de gemeent

media

hetkontakt.nl/krimpen zamelt meer afval gescheiden in maar wel tegen hoger tarief