DoeMee-onderzoek klachtbehandeling

De Nederlandse Vereniging van Rekenkamers (NVRR) organiseert jaarlijks een DoeMee-onderzoek. In een DoeMee-onderzoek doet een groot aantal rekenkamers een gezamenlijk onderzoek naar een vraagstuk.

In 2023 richtte het DoeMee-onderzoek zich op de klachtafhandeling. De rekenkamer heeft met de gemeenten Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel en Lansingerland deelgenomen aan dit onderzoek.

Met het onderzoek naar klachtbehandeling wil de NVRR inzichtelijk maken op welke manier de klachtbehandeling binnen decentrale overheden is georganiseerd. Het gaat hierbij om klachten over gedragingen van bestuurders en ambtenaren, niet om meldingen in het kader van de openbare ruimte. Het onderzoek moet daarnaast inzichtelijk maken hoe de volksvertegenwoordiging over klachtbehandeling wordt geïnformeerd. Tot slot moet het onderzoek inzicht bieden in de wijze waarop verbonden partijen die taken namens of in opdracht van de overheid uitvoeren, omgaan met klachten. Bij alle gemeenten is specifiek gekeken naar de GGD en de Omgevingsdienst. Daarnaast kon iedere gemeente zelf een derde verbonden partij aandragen.

De NVRR heeft het onderzoek uit laten voeren door adviesbureau TwynstraGudde. Het bureau heeft een digitale informatie-uitvraag uitgezet bij alle deelnemende overheden. Deze is ingevuld door de ambtelijke organisatie. Voor iedere gemeente is een factsheet opgesteld. Daarnaast is een overkoepelend rapport gemaakt met de uitkomsten van alle deelnemende overheden gezamenlijk. De rekenkamer heeft de belangrijkste resultaten voor Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel en Lansingerland vastgelegd in een brief. In deze brief zijn ook de aanbevelingen opgenomen.