collegetargets: nulmeting en controleerbaarheid

In het najaar van 2018 heeft het college zichzelf verbonden aan veertien collegetargets. In december 2018 heeft de rekenkamer deze targets getoetst: zijn ze zodanig opgesteld dat het college aan het einde van de collegeperiode met zekerheid kan vaststellen dat ze gehaald zijn, of niet? Zo ja, dan is een target “rekenkamerproof”.

In dit vervolgonderzoek naar de collegetargets is de rekenkamer ingegaan op twee rekenkamerproof-criteria, namelijk de nulmeting en de controleerbaarheid. De rekenkamer heeft onderzocht of de door het college aangeleverde nulmetingen (stand van zaken bij de start van de collegeperiode) kloppen en of de metingen ten aanzien van de targets te controleren zijn. Deze laatste inventarisatie deed de rekenkamer alleen voor targets waarvoor ze de controleerbaarheid niet had kunnen vaststellen in december 2018. De resultaten van dit vervolgonderzoek staan in de brief aan de gemeenteraad, die u hiernaast kunt downloaden.