beoordeling vervolgstap herstelplan Warmtebedrijf Rotterdam

Het Warmtebedrijf Rotterdam (WBR) zorgt ervoor dat er stadsverwarming beschikbaar is in Rotterdam. Dit levert milieuwinst op: minder broeikasgassen en een betere luchtkwaliteit in Rotterdam. Het WBR kampt echter wel met structurele financiële problemen. In juni 2016 keurde de gemeenteraad daarom een herstelplan goed. Een belangrijk onderdeel van dit plan is de uitbreiding van het warmtenetwerk naar Leiden.

De gemeenteraad spreekt op donderdag 7 februari 2019 over een vervolgstap in het herstelplan. Deze vervolgstap bestaat uit een nieuwe investering door de gemeente Rotterdam van maximaal € 118,1 mln., waardoor WBR het warmtenet naar Leiden kan aanleggen. De rekenkamer heeft beoordeeld wat de risico’s van deze investering zijn. Ook is de rekenkamer nagegaan of er een alternatief is voor de vervolgstap waarmee nog minder broeikasgassen en nog een betere luchtkwaliteit in Rotterdam kunnen worden bereikt. Het resultaat van deze beoordeling is dat de vervolgstap leidt tot meer risico’s voor de gemeente Rotterdam dan het alternatief: het aansluiten van huishoudens in Rotterdam op het warmtenet. Dat alternatief zorgt bovendien voor minder broeikasgassen en een grotere verbetering van de luchtkwaliteit dan het plan van het college. Maar de gemeente is helaas verplicht om de leiding naar Leiden aan te leggen.

De rekenkamer doet de aanbeveling om te onderhandelen over uitstel van de uitbreiding van het warmtenet naar Leiden. Ook wil de rekenkamer dat het college bedrijven en gemeenten vraagt te investeren in het Warmtebedrijf.

media
ad.nl/rotterdam rekenkamer geen zicht op risico’s mega investeringen warmtebedrijf
rijnmond.nl Rekenkamer gemeente onduidelijk over risico’s warmtenet 
energeia.nl Rekenkamer Rotterdam fileert uitbreiding warmtenet naar Leiden
binnenlandsbestuur.nl besluit warmtenet Rotterdam kan beter even