beoordeling collegetargets 2018 – 2022

Rekenkamer vindt tien collegetargets rekenkamerproof

De Rekenkamer Rotterdam heeft de veertien collegetargets 2018-2022 getoetst en concludeert dat tien targets voldoen aan de eisen die de rekenkamer stelt aan goede, kwantitatieve doelen: deze targets zijn ‘rekenkamerproof’ beschouwd.

Dit betekent dat tien van de veertien targets zodanig zijn opgesteld dat aan het einde van de collegeperiode het college van B en W afrekenbaar is op de resultaten die er in het kader van deze targets zijn behaald. De rekenkamer heeft een collegetarget bestempeld als ‘rekenkamerproof’ als een target voldoet aan een aantal criteria. Zo dient de target bijvoorbeeld specifiek te zijn (de target is eenduidig), meetbaar (de target is kwantitatief) en moet er een meetsysteem zijn waarmee betrouwbaar kan worden vastgesteld of de target behaald is aan het eind van de collegeperiode.

De rekenkamer vindt vier collegetargets nog niet rekenkamerproof, omdat er bijvoorbeeld gegevens missen over de huidige stand van zaken, of omdat het systeem dat de resultaten moet meten en registreren nog niet is uitontwikkeld en getest. De rekenkamer heeft haar bevindingen over de collegetargets verwoord en toegelicht in een brief aan de gemeenteraad. . De brief, inclusief de omschrijvingen van de criteria voor ‘rekenkamerproof’, is hiernaast te downloaden.