afspreken en aanspreken

In dit onderzoek heeft de Rekenkamer Lansingerland drie overeenkomsten onderzocht die de gemeente in het kader van de decentralisaties in het sociale domein heeft gesloten. Het gaat om overeenkomsten ter uitvoering van nieuwe gemeentelijke taken op grond van de Wmo 2015, de Participatiewet en de Jeugdwet.

Voor de uitvoering van begeleiding Wmo heeft de gemeente een overeenkomst ‘maatwerk begeleiding Wmo’ gesloten met meer dan veertig aanbieders. Voor de uitvoering van nieuwe taken op het grond van de Participatiewet heeft de gemeente een overeenkomst ‘maatwerkvoorziening participatie en beschut werk’ gesloten met twaalf aanbieders. Voor de uitvoering van extramurale zorg voor jeugd met een beperking heeft de gemeente een overeenkomst gesloten met drie aanbieders.

Doel van het onderzoek was om te oordelen of in de drie overeenkomsten is gewaarborgd dat het college van B en W voldoende inzicht heeft in de prestaties die de opdrachtnemers leveren en of het college voldoende kan bewaken dat de opdrachtnemers presteren wat vooraf is afgesproken. Uit het onderzoek blijkt dat in de overeenkomsten geen prestatieafspraken zijn gemaakt met de opdrachtnemers over te bereiken resultaten en dat in geen van de overeenkomsten is gewaarborgd dat de resultaten van de opdrachtnemers worden gemeten. Hierdoor heeft het college geen inzicht in die resultaten en kan het de raad er ook niet over informeren.

Het college heeft de raad toegezegd dat in 2016 de monitoring van resultaten in het sociale domein op orde zal zijn. Uit het onderzoek blijkt dat deze toezegging voor twee van de drie onderzochte overeenkomsten niet realistisch is. Verder blijkt uit het onderzoek dat de kwaliteit van de dienstverlening in de drie overeenkomsten onvoldoende is geborgd. Zo zijn geen afspraken gemaakt over het houden van klanttevredenheidsonderzoek en over de kwaliteit van personeel van de opdrachtnemers.