reglement van orde

De rekenkamer voert de wettelijk opgedragen taak uit om onafhankelijk onderzoek te doen naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde bestuur. De wijze waarop de rekenkamer die taak uitvoert is beschreven in het reglement van orde.

Een aantal onderdelen van het reglement van orde sluit niet meer aan op de bestaande praktijk. Daarom volgt er eind 2023 een update van het reglement.

U kunt het reglement van orde hier downloaden.