protocol digitale informatiesystemen

In toenemende mate is de Rekenkamer Rotterdam voor haar onderzoekswerkzaamheden afhankelijk van informatie die in gemeentelijke digitale informatiesystemen is opgeslagen. In dit protocol staan de bevoegdheden van de rekenkamer ten aanzien van het verkrijgen van informatie berustend bij het concern (gemeente Rotterdam).

protocol omgang Rekenkamer Rotterdam digitale informatiesystemen