onderzoekshandboek 2016

Rekenkameronderzoeken zijn niet altijd onbesproken. Dat is begrijpelijk, omdat zij oordelend van aard zijn en onderdeel uitmaken van het politiek-bestuurlijk debat tussen college aan raad. Gelet op deze functie van rekenkameronderzoek, mag de kwaliteit daarvan niet ter discussie staan. Om die reden hanteert de Rekenkamer Rotterdam al sinds 2003 een onderzoekshandboek met te volgen voorschriften ten aanzien van de uitvoering van onderzoek, rapportages en omgang met de onderzochte organisaties.

Dit handboek wordt ook gevolgd door de Rekenkamer Barendrecht, de Rekenkamer Lansingerland, de Rekenkamer Capelle aan den IJssel en de Rekenkamer Krimpen aan den IJssel, die gebruik maken van het bureau van de Rekenkamer Rotterdam. Het onderzoekshandboek is een levend document, dat regelmatig wordt aangepast. Op onze website is altijd de meest recente versie te vinden.

onderzoekshandboek