omgang gevoelige informatie

De rekenkamer komt in het kader van haar onderzoeksbevoegdheden met enige regelmaat in aanraking met vertrouwelijke stukken of privacygevoelige informatie. De rekenkamer acht een uiterst zorgvuldige omgang met zulke gegevens van groot belang. Ook de Europese privacywetgeving stelt de nodig eisen aan hoe wij met persoonsgegevens omgaan. Om deze zorgvuldigheid te realiseren en om aan de wet te voldoen, heeft de rekenkamer verschillende documenten vastgesteld. Hierin kunt u lezen hoe wij omgaan met gevoelige informatie, welke regels wij hebben opgesteld en welke persoonsgegevens wij verwerken.

privacybeleid rekenkamer AVG

privacyverklaring

protocol verwerking persoonsgegevens rekenkamer – gemeente

Vanaf juli 2022 worden bovenstaande documenten aangevuld met een memo. In dit memo staan de bevoegdheden en verplichtingen van de rekenkamer opgesomt rondom vertrouwelijke documenten, geheime documenten en privacy.