omgang gevoelige informatie

De rekenkamer komt in het kader van haar onderzoeksbevoegdheden met enige regelmaat in aanraking met vertrouwelijke stukken of privacygevoelige informatie. De rekenkamer acht een uiterst zorgvuldige omgang met zulke gegevens van groot belang. Ook de Europese privacywetgeving stelt de nodig eisen aan hoe wij met persoonsgegevens omgaan. Om deze zorgvuldigheid te realiseren en om aan de wet te voldoen, heeft de rekenkamer verschillende documenten vastgesteld. Hierin kunt u lezen hoe wij omgaan met gevoelige informatie, welke regels wij hebben opgesteld en welke persoonsgegevens wij verwerken.

privacybeleid rekenkamer AVG

privacyverklaring

verwerkingsregister Rekenkamer Rotterdam – versie maart 2023

protocol verwerking persoonsgegevens rekenkamer – gemeente

Als u vragen heeft over privacy dan kunt contact opnemen met de Rekenkamer Rotterdam via privacy@rekenkamer.rotterdam.nl of 010-2672242. U kunt ook contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming mr. A. Buurma via abu@vijverbergadvocaten.nl.