klachtenregeling

De rekenkamer hecht groot belang aan een zorgvuldige werkwijze. Als u echter niet tevreden bent over ons handelen, dan kunt u hierover een klacht indienen.

klachtenregeling rekenkamer