werkwijze

De rekenkamer doet ten behoeve van de gemeenteraad en de burgers onafhankelijk onderzoek naar de doelmatigheid, doeltreffendheid, rechtmatigheid en transparantie van het door het gemeentebestuur gevoerde bestuur. Hiermee levert zij een bijdrage aan de verbetering van het openbaar bestuur.

De gemeenteraad is een belangrijke doelgroep van de rekenkamer. Daarnaast heeft ook de burger het recht te weten hoe zijn of haar gemeentelijke overheid functioneert. De rekenkamer bedient beide doelgroepen. Dit doet de rekenkamer vanuit een onafhankelijke positie, zonder uiteraard de wensen van de gemeenteraad uit het oog te verliezen. De rekenkamer beoordeelt beleid(suitvoering) en geeft aanbevelingen tot verbetering. Op deze wijze ondersteunt zij de gemeenteraad bij de vervulling van haar controlerende rol.

(bron: NVRR)

De rekenkamer werkt niet alleen voor de gemeenteraad, maar is er tevens voor de burger. Daarom stelt de rekenkamer het maatschappelijk resultaat van het gevoerde bestuur en beleid voorop. Het gaat hierbij niet alleen om de vraag of het bestuur doet wat het belooft. De rekenkamer wil met andere woorden niet alleen nagaan of en hoe iets gedaan wordt, maar vooral ook onderzoeken of beslissingen wel tot de beoogde producten en effecten ten behoeve van de burger leiden. In die zin houdt de rekenkamer het bestuur een spiegel voor waarmee de gemeenteraad haar voordeel kan doen. En de burger moet in deze spiegel mee kunnen kijken.

In 2019 heeft de rekenkamer een folder gemaakt over haar werkwijze; deze is hier te downloaden. Voor de werkwijze van de rekenkamer in stroomschema’s, klik hier.