Alles over het rekenkameronderzoek naar ‘de groene buitenruimte’

Wat onderzoekt de rekenkamer?

De rekenkamer is in mei 2022 gestart met een onderzoek naar ‘de groene buitenruimte’, oftewel de parken, bomen en ander groen in Rotterdam. De rekenkamer is dit onderzoek gestart omdat de gemeenteraad en inwoners van Rotterdam hebben aangegeven een groene stad belangrijk te vinden. De rekenkamer onderzoekt onder andere wat bewoners van het groen in de stad vinden. Onderaan deze pagina vindt u de onderzoeksopzet, waar het onderzoek verder wordt uitgelegd. 

In het voorjaar van 2023 zal de rekenkamer acht wijken bezoeken om bewoners enkele vragen te stellen over het groen in hun wijk. We zijn onder andere benieuwd of bewoners vinden dat er genoeg groen is en of het groen voldoende wordt onderhouden. Ook willen we graag weten hoe bewoners parken, grasveldjes en ander groen gebruiken, bijvoorbeeld om anderen te ontmoeten of om te wandelen.

De rekenkamer bezoekt de volgende wijken:

Wijk
Datum

Hillesluis

Donderdagochtend 16 maart 2023

Middelland

Nader te bepalen

Strand en Duin (Hoek van Holland)

Nader te bepalen

Hoogvliet Noord

Nader te bepalen

Kralingen West

Nader te bepalen

Liskwartier

Nader te bepalen

Zestienhoven

Nader te bepalen

Stadsdriehoek (Rotterdam Centrum)

Nader te bepalen


Over de gesprekken

Als u in een van bovenstaande wijken woont, kan het zijn dat we met u spreken. U kunt ons herkennen aan een wit hesje van de rekenkamer. Een gesprek duurt ongeveer 5 minuten en is anoniem. We vragen niet naar uw naam of andere persoonsgegevens.  We gaan zorgvuldig om met de informatie die u ons verstrekt. Meer informatie over de manier waarop we uw privacy waarborgen vindt u hier.

U kunt ook per mail uw mening over het groen geven, of een vraag over het onderzoek stellen, via  groen@rekenkamer.rotterdam.nl

Het onderzoek wordt naar verwachting eind 2023 gepubliceerd en verschijnt dan op de website van de rekenkamer. Mocht u het rapport ook per mail willen ontvangen, dan kunt u ons dat op bovenstaand mailadres laten weten.

Over de Rekenkamer Rotterdam

De Rekenkamer Rotterdam doet onafhankelijk onderzoek naar het bestuur van de gemeente Rotterdam. Hiermee informeert de rekenkamer de gemeenteraad en Rotterdammers over het functioneren van het gemeentebestuur op allerlei onderwerpen. De rapporten van de rekenkamer zijn altijd openbaar en te raadplegen op onze website.