Alles over het rekenkameronderzoek naar ‘de groene buitenruimte’

Wat onderzoekt de rekenkamer?

De rekenkamer is in mei 2022 gestart met een onderzoek naar ‘de groene buitenruimte’, oftewel de parken, bomen en ander groen in Rotterdam. De rekenkamer is dit onderzoek gestart omdat de gemeenteraad en inwoners van Rotterdam hebben aangegeven een groene stad belangrijk te vinden. De rekenkamer onderzoekt onder andere wat bewoners van het groen in de stad vinden. Onderaan deze pagina vindt u de onderzoeksopzet, waar het onderzoek verder wordt uitgelegd. 

In het voorjaar van 2023 zal de rekenkamer acht wijken bezoeken om bewoners enkele vragen te stellen over het groen in hun wijk. We zijn onder andere benieuwd of bewoners vinden dat er genoeg groen is en of het groen voldoende wordt onderhouden. Ook willen we graag weten hoe bewoners parken, grasveldjes en ander groen gebruiken, bijvoorbeeld om anderen te ontmoeten of om te wandelen.

De rekenkamer bezoekt de volgende wijken:

Wijk
Datum*
Locaties**

Hillesluis

Donderdagochtend 16 maart
Maandagmiddag 27 maart

Kokerstraat
Drentsplantsoen
Polderlaan

Middelland

Dinsdagmiddag 14 maart
Woensdagochtend 29 maart

Oostervantstraat
Robert Fruinstraat
Middellandplein

Strand en Duin (Hoek van Holland)

Maandagmiddag 20 maart ***
Woensdagochtend 12 april
Maandagmiddag 17 april

Schelpweg

Hoogvliet Noord

Donderdagochtend 23 maart
Woensdagmiddag 5 april

Oudelandsepark
Arboretum
Parelvisserstraat

Kralingen West

Woensdagochtend 8 maart***
Maandagmiddag 13 maart

Jaffa West
Berkelplein
Vredenoordplein

Liskwartier

Donderdagmiddag 30 maart
Donderdagochtend 13 april

Koningsveldeplein

Zestienhoven

Donderdagochtend 9 maart
Woensdagmiddag 15 maart

Schipholstraat

Stadsdriehoek (Rotterdam Centrum)

Woensdagochtend 22 maart
Maandagmiddag 3 april 

Coolsingel

* Bij slecht weer wordt een andere datum uitgekozen
** Dit zijn slechts enkele locaties die wij hoe dan ook willen bezoeken. Daarnaast zullen we nog op willekeurige andere plekken in de wijk staan.
*** Verzet wegens slecht weer, nieuwe datum (wordt) uitgekozen

Over de gesprekken

Als u in een van bovenstaande wijken woont, kan het zijn dat we met u spreken. U kunt ons herkennen aan een wit hesje van de rekenkamer. Een gesprek duurt ongeveer 5 minuten en is anoniem. We vragen niet naar uw naam of andere persoonsgegevens. 

U kunt ook per mail uw mening over het groen geven, of een vraag over het onderzoek stellen, via  groen@rekenkamer.rotterdam.nl

(De rekenkamer is niet betrokken bij de aanleg of het onderhoud van groen. We nemen uw signalen mee in het onderzoek, maar we kunnen eventuele klachten over het groen helaas niet direct oplossen.)

Het onderzoek wordt naar verwachting eind 2023 gepubliceerd en verschijnt dan op de website van de rekenkamer. Mocht u het rapport ook per mail willen ontvangen, dan kunt u ons dat op bovenstaand mailadres laten weten.

We gaan zorgvuldig om met de informatie die u ons verstrekt. Meer informatie over de manier waarop we uw privacy waarborgen vindt u hier.

Over de Rekenkamer Rotterdam

De Rekenkamer Rotterdam doet onafhankelijk onderzoek naar het bestuur van de gemeente Rotterdam. Hiermee informeert de rekenkamer de gemeenteraad en Rotterdammers over het functioneren van het gemeentebestuur op allerlei onderwerpen. De rapporten van de rekenkamer zijn altijd openbaar en te raadplegen op onze website.