CV directeur Paul Hofstra

Op 14 mei 2009 heeft de gemeenteraad ingestemd met de benoeming per 1 juni 2009 van Paul Hofstra tot directeur van de Rekenkamer Rotterdam.

Na zijn studie economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam is hij in diverse functies gedurende 13 jaar werkzaam geweest bij de Inspectie der Rijksfinanciën op het Ministerie van Financiën. In 1995 werd hij hoofd Internal audit van de Belastingdienst. In  deze functie heeft hij zich onder meer intensief beziggehouden met de (vaktechnische) ontwikkeling van operational audit.

Rond die tijd was hij tevens medeoprichter en voorzitter van het IIA Nederland. In 1999 maakte Paul de overstap naar Deloitte, waar hij als partner verantwoordelijk werd voor de dienstverlening op het terrein van governance, risk en compliance voor de publieke sector.

Gedurende zijn professionele carrière bekleedde hij vele bestuurlijke en politieke functies. Zo was hij onder meer gemeenteraadslid in Leidschendam en voorzitter van een aantal raden van toezicht in de zorg en het onderwijs. Paul is getrouwd en heeft drie dochters.

Paul is met ingang van 1 juli 2015 herbenoemd voor een tweede ambtstermijn van 6 jaar. Verder is hij tevens directeur voor de rekenkamers van Barendrecht, Capelle aan den IJssel en Lansingerland.

Nevenfuncties

  • lid klankbordgroep Veiligheid en Justitie – CDA 2e kamerfractie
  • lid raad van toezicht Eurcons
  • lid raad van advies Ministerie van Financiën inzake verbetering kaderstelling financieel management Rijk
  • gastdocent postdoctorale opleiding MPM Universiteit Twente