jubileumseminar 20 jaar Rekenkamer Rotterdam

De Rekenkamer Rotterdam bestaat twintig jaar en organiseert ter gelegenheid daarvan een jubileumseminar met als thema:

“Publieke waarde in de knel. Op zoek naar het juiste spoor.”  

Datum, tijd en locatie
Het seminar vindt plaats op donderdag 1 november 2018 vanaf 13.00 uur (inloop 12.30 uur) tot 16.45 uur. Aansluitend is er een borrel tot 17.30 uur. Locatie is het Rotterdam Marriott Hotel, Weena 686, 3012 CN Rotterdam (tegenover station Rotterdam Centraal).

– aanmelding is gesloten –

Publieke waarde in de knel
De rekenkamer heeft in haar onderzoeken de afgelopen jaren veelal moeten vaststellen dat beleid van de gemeente Rotterdam niet effectief is of niet doelmatig wordt uitgevoerd. De rekenkamer is daarbij een aantal hardnekkige problemen tegengekomen (‘rode draden’). Uiteindelijk betekent dit dat de gemeente er niet goed in slaagt om haar maatschappelijke doelen voor de inwoners van Rotterdam te realiseren. Het realiseren van publieke waarde komt daarmee in de knel, terwijl dit misschien wel de belangrijkste taak is van de gemeente.

Op zoek naar het juiste spoor
Moet de gemeente zich minder laten leiden door principes van bedrijfsmatig werken en zich meer richten op het bereiken van haar maatschappelijke doelen? De bestuurskundige benadering ‘Public value’ houdt zich onder meer bezig met deze vraag. In het seminar zal worden verkend hoe deze benadering de gemeente kan helpen het juiste spoor te vinden naar effectiever beleid voor haar inwoners. Dit alles aan de hand van presentaties van enkele inspirerende en prikkelende sprekers uit de kringen van wetenschap en openbaar bestuur. Voor meer informatie zie het programma.