het advies van de Rotterdammer over het rekenkamer onderzoeksprogramma 2019

Resultaten enquête onderzoeksprogramma 2019

In november heeft de Rekenkamer Rotterdam in samenwerking met OBI (gemeente Rotterdam) onderzoek gedaan naar wat de Rotterdammers belangrijke onderzoeksonderwerpen vinden voor de rekenkamer. De rekenkamer en OBI hebben hiervoor een enquête uitgezet onder het Digitaal Stadspanel. De rekenkamer zal de resultaten van deze enquête, die werd ingevuld door ruim 3000 Rotterdammers, gebruiken als input voor het onderzoeksprogramma van 2019. De onderwerpen luchtkwaliteit, de woonvisie en de ondermijnende criminaliteit werden het belangrijkst gevonden door de respondenten. Een overzicht van alle resultaten is te vinden in het document hiernaast. Het onderzoeksprogramma 2019 van de Rekenkamer Rotterdam zal begin 2019 bekend worden gemaakt.